Selecteer een pagina

Het gevaar van zitten

Beweeg op het werk met de o-bike bureaufiets en voorkom gezondheidsklachten. Iedereen weet dat voldoende lichaamsbeweging erg belangrijk is, dat is al tientallen jaren bekend. Echter, sinds een paar jaar wordt meer en meer duidelijk dat te lang zitten ook ernstige gezondheidrisico’s met zich meebrengt. 

Het gevaar van zitten

Zitgedrag (sedentair gedrag) is ander gedrag dan te weinig lichaamsbeweging (fysiek inactief). We spreken van sedentair gedrag als er activiteiten uitgevoerd worden die weinig energie vergen*1, terwijl men zit of ligt, maar niet slaapt. Voor voldoende lichaamsbeweging is de  Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB*2) opgesteld. Het negatieve effect van zitgedrag is onafhankelijk van of iemand voldoende sport of beweegt. Met andere woorden: ook al voldoet u aan de beweegnorm, maar brengt u wel een groot deel van de dag zittend door, bijvoorbeeld op kantoor, dan loopt u alsnog een verhoogd risico op gezondheidsklachten. 

De gezondheidsrisico’s

Langdurig zitten brengt een verhoogd risico op diabetes type 2, hart- en vaatziekten, bepaalde typen kanker en spier- en gewrichtsklachten met zich mee*3. Niet voor niets is voor zitgedrag de parallel gemaakt de slogan ‘zitten is het nieuwe roken’. De schade die roken aan het lichaam toebrengt is onomkeerbaar. De schade die te lang zitten veroorzaakt is ook erg moeilijk ongedaan te maken. Het kan, door minimaal 60-75 minuten per dag stevig te wandelen en dat dan elke dag dat u veel zit. Niet onmogelijk, maar wel erg lastig in te passen in het dagelijks leven. 

Bekijk hier een video die uitleg geeft over de gezondheidsrisico’s van langdurig zitten.

*1MET = metabolic equivalent units (energieverbruik in rust). 1 MET is het energieverbruik van rustig liggen en komt overeen met een zuurstofopname van 3,5 ml per minuut per kg lichaamsgewicht. De bovengrens van sedentair gedrag, 1,5 MET, geeft aan dat je anderhalf maal de energie verbruikt die je nodig hebt in rust. 

*2Nederlandse Norm Gezond Bewegen: voor volwassenen geldt dat je ten minste 5 dagen per week minimaal 30 minuten per dag matig intensief moet bewegen (tussen 4 en 6,5 MET). 

*3VIGeZ, Van Acker R. & De Meester F. (2015). Langdurig zitten: de uitdaging van de 21ste eeuw. Syntheserapport als actuele
onderbouw voor de factsheet sedentair gedrag. Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie. Brussel.